วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พร้อมเฉลย

 1. ข้อมูล คืออะไร
 ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ

 2. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้


3. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ง.  Microsoft Office


4. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
 ค.  Microsoft Windows XP


5. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ข.  Microsoft Windows ME


6. MOUSE คืออะไร
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้


7. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
 ก.  Button configulation


8. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ง.  Double-click Speed


9. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
ง.  Click Lock


10. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
 ก.  Delete
                       
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น